Hakk?m?zda

56.000 m2 kapal? alan ile 25 kas?m 2006'da kap?lar?n? halka am??t?r. Gn getike artan yo?un nfusa tm ihtiyalar?n?, kolay, hesapl?, kaliteli ve rahat ula??m imkanlar?yla ayn? yerde bulabilme zgrl?, bol e?it ve marka bilinciyle ?stanbul Outlet Park Marmara ve Trakya blgesinden milyonlarca tketicinin hesapl? ve avantajl? al??veri?inin di?er ad? olmu?tur.

E5(D100) Karayolu zerinde Tem otoban, Avc?lar, Bykekmece, Beylikdz ve tm yerle?im merkezlerinin kesi?me noktas?nda, Metrobs Had?mky dura??n?n hemen yan?nda bulunan ?stanbul Outlet Park'ta tketicinin gvenini kazanm?? markalarla, yenilik talebine cevap verecek ynetim anlay???yla, alternatifsiz bulu?ma noktas? olmak iin her ?ey haz?rlanm??t?r.

Bir ok farkl? aktivitelere ev sahipli?i yapan ?stanbul Outlet Park'?n vizyonu m?teri memnuniyeti ve bununla beraber olu?an m?teri sadakatidir.

 

- Geni? kapsama alan? 
- Gl Markalar? 
- Sekin Ma?aza Karmas? 
- Al??veri?e dair her ?ey ve dahas?