İsim
Genel Muhasebe Ve Mali M?avirlik
Telefon
0212 872 18 71 / 0555 759 18 71
E-Posta
destek@genelmuhasebe.com.tr
Web
www.genelmuhasebe.com.tr
Kat
3. KAT
Dükkan No
94
Geli?en teknolojiye ayak uyduran, M?teri memnuniyeti ve Gizlilik odakl? yakla??m?m?z? Kurumsalla?mak ve Uzun sre sektrn tercih edilen firmalar?ndan olma yolunda kendimizi srekli yenilemekteyiz. ?effafl?k, M?teri odakl? yakla??m ve Gizlili?e st seviye dikkat ederek siz de?erli m?terilerimizle uzun y?llar al??ma gayreti iinde olaca??z. Bizi tercih etti?iniz iin te?ekkr ederiz. Genel Muhasebe ve Mali M?avirlik Hizmetleri

Firmam?z 2011 y?l?nda Mali M?avirlik ve Defter Tutma faaliyetleri olarak kurulmu? olup, halen hizmetlerine kesintisiz devam etmektedir.

Geli?en teknolojiye ayak uyduran, M?teri memnuniyeti ve Gizlilik odakl? yakla??m?m?z? Kurumsalla?mak ve Uzun sre sektrn tercih edilen firmalar?ndan olma yolunda kendimizi srekli yenilemekteyiz.

?effafl?k, M?teri odakl? yakla??m ve Gizlili?e st seviye dikkat ederek siz de?erli m?terilerimizle uzun y?llar al??ma gayreti iinde olaca??z.

 

Bizi tercih etti?iniz iin te?ekkr ederiz.

Genel Muhasebe ve Mali M?avirlik Hizmetleri

?effafl?k, M?teri odakl? yakla??m ve Gizlili?e st seviye dikkat ederek siz de?erli m?terilerimizle uzun y?llar al??ma gayreti iinde verdi?imiz hizmetlerimiz.
 ?STANBUL OUTLET PARK AVMOF?S 94 
 GENEL MUHASEBE
VE MAL? M?AV?RL?K
Yetkili
O.DALBUDAK
 
 0544 732 33 43 - 0212 872 1871  
  
 H?ZMETLER?M?Z 
 ?irket Kurulu? ??lemleri 
 Defter Tutma Hizmetleri 
 A?l??-Kapan??-Tasfiye ??lemleri 
 Beyanname Dzenleme 
 Vergi Levhas? ?kartma 
 al??ma ?zni Ba?vurusu 
 SMMM Raporu Dzenleme 
 Muhasebe Sistem Kurulumu 
 SGK ve Emeklilik ??lemleri 
 Kontrol ve Denetim Hizmetleri 
 Vergi ve SGK Dan??manl??? 
 Vergi Mahkemesi Davalar? 
 ?? Mahkemesi Davalar? 
 Revizyon ve ?nceleme 
Referanslar?m?zdan baz?lar?..