İsim
Bahcehavuz.net
Telefon
0533 688 69 82 / 0850 255 09 53
E-Posta
info@bahcehavuz.net
Web
www.bahcehavuz.net
Kat
4. KAT
Dükkan No
137
Bahe Havuz Sauna Spa rnlerinde Trkiye'nin en byk online al??veri? ma?azas?.

BaheHavuz Sauna Spa rnleri

 

Bahcehavuz.com

Trkiye'nin en geni? ierikli bahe, peyzaj, havuz, sauna, spa ve jakuzi rnlerine sahip e-ticaret sitesidir.

bahcehavuz.net, sektrdeki profesyonellere ve son kullan?c?lara hitap eden markal? rnleri mmkn olan en uygun fiyatlarla tedarik ediyor.

Bireysel, uygulama veya proje bazl? al??malar iin gncel fiyatlar, teknik detaylar ve stok durumlar?n? sitemizde bulabilirsiniz.

rnlerimiz dnyaca nl markalardan olu?maktad?r. Sipari? verdi?iniz rnler hem uzman ekiplerimiz hem de kullan?c?lar taraf?ndan onay verilmi? markal? rnlerdir.

Tohum ve Gbre kategorimizde, baheniz ve saks?lar?n?z iin rahatl?kla kullanabilece?iniz im tohumu, iek tohumu, sebze tohumu, torf ve i mekan bitki topraklar? yaprakl? yapraks?z s?v? bitki besin ve gbreleri, iek gbreleri ile bir trl ba? edemedi?iniz rengini ve sa?l?kl? yap?s?n? koruyamad???n?z imleriniz iin ithal ve organik im bak?m ye?illendirme ve glendirme gbreleri, uzun y?llar emek verip korumaya ald???n?z i-d?? mekan a?alar?n?z ve bitkileriniz iin zel bitki gbresi, fidan dikim ve geli?im gbreleri ile sebze ve meyveler iin yaprak gbreleri, organik tar?m ve organik sebze-meyve retimi iin organik gbrelerimiz, mikro elementler sipari? verebilirsiniz. Tohum ve Gbre kategorisindeki rnleri kredi kart?na 12 taksit ile ya da pe?in alabilirsiniz.

Bunun yan?nda Tar?msal sulama, sebzecilik, organik tar?m ile ilgili rnler, yaprakl? yapraks?z bitki besin ve gbreleri, iek gbreleri, im tohum kategorileri bulunmakta.

Bahe kategorilerimizde Trkiyede en nemli peyzaj rnlerinden im s?n?rlay?c? ve im ay?r?c? desen ve ?ekil ayralar?nda stoktan h?zl? gnderi ve en ucuz fiyatlarla 1. S?radaki yerimizi koruyoruz.

Plastik esnek im s?n?rlay?c? rnler, led tak?labilir esnek ve sert im ay?r?c?, galvaniz metal zel retim im s?n?rlay?c?lar, hcresel zemin ?zgaras?, im koruyucu petek ?zgaralar, geocell hcresel dolgu ve ?ev elemanlar?n? sitemizde ayr?nt?l? olarak inceleyebilir ve sipari? verebilirsiniz. Plastik im s?n?rlay?c? rnlerde birden ok renk alternatifimiz bulunmakta.

Bahe sulama i?leriyle ok zaman kaybetti?inizi biliyoruz. Tatile gittiniz ve gnlerce u?ra??p zahmet vererek haz?rlad???n?z hobi sebze baheniz veya imleriniz susuz kal?rsa ne olacak?

Dert etmeyin bahcehavuz.net btn zmleri retiyor. Musluk tipi zamanlay?c?lar, pilli ve elektrikli sulama kontrol niteleri, zamanlay?c? zelli?e sahip damlama sulama sistemlerinde hobi bahecili?i iin gerekli olan rn ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.

Villalar, i? yerleri ve balkonlar?n?zdaki iekleriniz iin polyester ve fiber saks? e?itleri ile ah?ap dekoratif saks?lar, balkonlarda s?ka kulland???n?z plastik dekoratif iek ve bitki saks?lar?, kakts ve sukulent saks?lar? ok k?sa sre ierinde sitemizdeki yerini alacak.

Peyzaj alanlar?nda ve tar?msal sulamada projelendirme ve uygulamada ekonomik ve mininmum su tketimini hedef alan bahcehavuz.net bu konuda uzun y?llar yapt??? Ar-Ge al??malar?n? m?terileri ile payla?maktan gurur duyuyor.

im alanlar?n otomatik sulama sistemlerinde dnyaca nl marka rnler ve gnmz teknolojisine ayak uyduran dijital zmleri sunuyoruz.

Tar?msal sulama sistemlerinde iftilerimize emek, zaman ve su tasarrufu sunan roket sulama sprinkleri, sulama f?skiyeleri, gbreleme tank? ve aparatlar?, roket serisi ?anz?manl? sulama tabancalar?, hidrosiklon filtreler, ya?murlama ba?l?klar? ve sehpalar? ve yzlerce rn alternatifi ile a?k-kapal? alan tar?m sektrnn hizmetindeyiz.

Trkiyede yzey alt? sulama ve kk sulama sistemlerinde etkili uygulama ve son teknoloji rn e?itleriyle teras baheleri, canl? duvar bitki sulama ve im alan sulamas?nda nc rnler sunuyoruz.

Havuz sirklasyon pompas? ve ss havuzu motorlar?, ?elale ve glet devir daim pompalar?nda Atlaspool, Hayward, Zodiac, Espa, Astralpool, Gema?, Kripsol, Waterfun, Nozbart, Wpool ve daha bir ok markan?n onlarca e?it 0.33 hp ile 60 hp aras? gte, yeni nesil yksek enerji tasarruflu havuz pompas?n? en ucuz fiyatlarla, kredi kart?na 12 taksit imkan? ile tedarik ediyoruz.

Havuz Filtresi grubunda; polyester ve plastik havuz filtreleri, kuvars filtre kumu e?itleri, havuz filtre kapaklar?, manometreler, filtre kapak malzemeleri, ok yollu manuel ve otomatik filtre vanalar? ile havuz suyu ar?t?m?nda ilk akla gelen filtre malzemelerini stoktan h?zl? gnderi ile sunuyoruz.

Havuz Ayd?nlatma rnlerimiz, de?i?en teknoloji ile birlikte ayd?nlatmada klasik yksek enerji tketen rnler yerine daha az enerji tketen yeni nesil rnlere b?rakm??t?r. Power led havuz ampulleri, smd led d?k enerjili havuz lambalar?, ss havuzu ve ocuk havuzu ayd?nlatma armatrleri, havuz zemin ayd?nlatma iin fiber optik havuz ???klar?, s?va alt? ankastre ayd?nlatma lambalar?, s?va st slim led tasar?ml? ayd?nlatma lambalar?, Par56 yedek ampuller, rgb led ayd?nlatma ampulleri bunlardan bir ka?d?r.

Havuz elektrik sistemleri en nemli ve hayati bir gvenlik meselesidir. ocuklar?n?z?n ve sizin gvenli?iniz iin havuz kumanda panolar?nda mutlaka kaak ak?m rlesi kullan?n?z. Bahcehavuz.net zel tasar?m havuz kumanda panolar?nda mutlaka tam donan?ml? yetkili elektrik mhendisleri taraf?ndan onaylanan rnleri satmaktad?r. Villa tipi kk havuzlardan, olimpik havuzlara kadar her l havuza uygun kumanda panolar?, ayd?nlatma panolar? ve PLC pano imalat?n? yapmaktay?z.

Havuz elektrik trafolar? yeni nesil d?k watt tketen power led ampullere gre retilmekte olup, AC-DC ak?m havuz trafosu ve e?itli g seenekleriyle sipari? verebilirsiniz.

Havuz Temizlik rnleri kategorimizde, ithal havuz vakum hortumu, havuz sprgesi, e?itli boylarda teleskopik sprge sap?, alminyum havuz dip sprgesi, havuz yosun f?ras?, k?e f?ras?, havuz kepesi, liner havuzlar iin zel dip sprgeleri ve f?ralar?, tablet klor dispenser rnleri ve temizlikle ilgili arad???n?z her ?eyi bulabilirsiniz.

Havuz Robotlar?nda ok iddial?y?z. Dnyaca nl Zodiac havuz robotlar?, Dolphin-Maytronics marka Avustralya men?eili zel temizlik robotlar?, Astralpool, Hayward Aquashark serisi havuz robotu, ?ch-Roboter marka profesyonel havuz temizlik robotlar?, ister manuel ister tam otomatik onlarca e?it havuz temizlik robotu en uygun fiyatlarla bahcehavuz.net adresinde. Havuz vakum a??zlar?na ba?lanan manuel temizlik sprgeleri, yeni nesil cep telefonlar? ile kumanda edilebilen tam otomatik havuzun zemin, duvar ve su izgisini temizleyen robotlar iin bilgi ve fiyat alabilirsiniz.

Havuz Is?tma Sistemlerinde birden fazla yntem kullan?lmakta olup, bunlar geleneksel ve yeni nesil olmak zere ikiye ayr?l?r. Geleneksel ?s?tma yntemlerinden, do?algaz ve boyler sistemli plakal? havuz ?s? e?anjr, titanyum plakal? e?anjr, lehimli e?anjr ve boru tipi e?anjr ?eklinde ?s? transfer cihazlar?, klasik boru tipi elektrikli havuz ?s?t?c?lar?d?r.

Yeni nesil yksek enerji verimli d?k i?letme maliyetine sahip havadan suya havuz ?s? pompas? kullan?m? her geen gn yayg?nla?makta ve tketilen elektrik gcnn 4-5 kat? kadar ?s? retimi yapmaktad?r. Deniz suyuyla veya tuz klor jeneratr kullan?lan havuzlarda Zodiac ?s? pompas? ve Hayward ?s? pompalar? tercih edilmektedir. Titanyum kondenser ierikli bu yksek enerjili ?s? pompalar? -12 derece hava ko?ullar?nda ve btn y?l boyunca a?k-kapal? btn havuzlar?n suyunu ?s?tmaktad?r. Is? pompalar? sadece ?s?tmakla kalmay?p ters evrim zelli?i sayesinde s?cak havuzlarda so?utma da yapabilmektedir. Havuz ve su so?utma iin rahatl?kla kullan?lmaktad?r.

Kapal? yzme havuzlar?nda ?s?tman?n yan?nda ortamda olu?an nem miktar?n? dengelemek iin nem alma cihazlar? kullan?lmaktad?r. Bu cihazlar ortamdaki nemi ideal de?erlere ekebilmekte, istenildi?i takdirde ortam? ?s?tarak (elektrik veya kazandan al?nan enerji ile) nem dengelemesi yapmaktad?r. Havuz ?s?tma-so?utma ve nem alma cihazlar? hakk?nda daha fazla detay iin bize ula?abilirsiniz.

Havuz lm ve Test Aletleri kategorimizde, hijyenik bir havuz suyu iin gerekli olan btn ekipmanlar mevcuttur. Her zaman sordu?unuz, Havuz klor lm nas?l yap?l?r? Havuz suyu analizi nas?l yap?l?r? sorular?na cevap olarak, klor ve ph test kiti, havuz suyu analiz kitleri, su kalitesini ve ieri?indeki zararl? kimyasallar? len fotometreler ve teknolojik lm cihazlar?n?n tamam?n? bahcehavuz.net adresinden alabilirsiniz.

Havuz Koltuklar? ve havuz yata??nda Avrupan?n en nl markalar? Shelto ve Sitinpool havuz koltuklar?nda en ucuz fiyatlar ve renk seenekleri ile kar??n?zday?z.

Havuz Dezenfeksiyonunda ekolojik havuz sistemleri iin; Zodiac, Gema? Puritron, Bspool, Hayward Swimsalt, Kripsol, Waterfun, Astralpool marka tuz klor jeneratr ile tuzdan klor retimi gerekle?tirip maliyetleri d?rmek mmkn. Blue Lagoon ve Elecro marka Ultraviyole cihazlar?, Antech ve Emec marka klor dozaj pompas?, klor-ph lm ve dozajlama sistemleri ile ev tipi havuzlar ve ticari tip havuzlarda kontrol sa?layabilirsiniz.

Bahcehavuz.net, bahe ve havuz konusunda arad???n?z btn markalar ve rn e?itleriyle hizmet vermeye devam etmektedir.