İsim
Otorapor Oto Ekspertiz
Telefon
0212 876 80 16 / 0553 876 80 16
E-Posta
beylikduzuotorapor@gmail.com
Web
www.otorapor.com
Kat
G?R?? KAT
Dükkan No
1
OTORAPOR, teknik cihaz, ekipman ve robotlarla ikinci el aralar?n kaza/ar?za durumlar?n? test ve muayene edip detayl? oto ekspertiz raporu dzenleyen, Trkiyenin ilk profesyonel, tarafs?z, ba??ms?z ve tam donan?ml? oto ekspertiz kurulu?u ve ikinci el oto test check-up merkezidir. 2007 y?l?nda ?stanbulda faaliyete ba?layan OTORAPOR, bugn lke ap?na yay?lm?? bayi a?? ile birok yerli ve ithal arac?n al?m sat?m ncesi ekspertizini ba??ms?zl?k ilkesiyle h?zl? ve gvenilir bir ?ekilde gerekle?tirmektedir. OTORAPOR, 2012 y?l?nda Amerika Birle?ik Devletleri oto ekspertiz ve servis teknisyenleri sertifikasyon kurulu?u ASE ve Almanyan?n oto ekspertiz otoriteleri KS ve GT ile yapt??? gr?meler sonucunda kurumsal yap?ya geerek son teknoloji rn cihaz, ekipman ve robotlar? bnyesine katm??t?r.

OTORAPOR 2016 senesinde yat?r?m alm??t?r. iLab holding bnyesinde faaliyet gsteren arabam.com OTORAPOR'a yat?r?m yapm??t?r. OTORAPOR arabam.com'un tek yetkili oto ekspertiz merkezidir.

2017 senesinde Almanya'n?n en yayg?n denetim ?irketi olan TV Saarland ile i?birli?i protokol imzalanm??t?r. TV SAARLAND test, denetleme, do?rulama ve sertifikaland?rma alanlar?nda dnya ap?nda nc ?irketlerdendir. Genel merkezi Sulzbach Saarlandda bulunan TV SAARLAND, 1871 y?l?nda Almanyada kurulmu? olup gnmzde Almanyan?n yan?s?ra Fransa ve Trkiyede bulunan ofisleri ile modern anlay??a uygun hizmet sunmaktad?r. 

OTORAPOR ?ubelerinde kullan?lan tm cihazlar ISO ve CE belgelidir. Servisler TV Saarland oto ekspertiz operasyonlar?n? yrtmektedir. OTORAPOR, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 10002:2004 ve di?er tm kalite standartlar?na sahiptir. Ayr?ca OTORAPOR ?ubelerinde al??an teknisyenlerin tamam?n?n OTORAPOR AKADEM? e?itim ve uzmanl?k sertifikalar? mevcuttur.

OTORAPORun hibir kurum, galeri, ara sat?? firmas?yla anla?mas? ya da szle?mesi yoktur. Al?c?ya ve sat?c?ya e?it mesafededir.

OTORAPORda ara tamiri, al?m sat?m ve arac?l?k yap?lmamaktad?r. OTORAPORun uzmanl??? sadece otomobil ekspertizidir. Ara ekspertiz eder, test eder, muayene yapar ve raporlar. 501 nokta ekspertiz kavram?n? ve birok kavram? patentlemi?tir.
 

OTORAPORda, arabada olmayan bir ar?za bulunmaz, mevcut ar?za gizlenmez. Profesyonel teknisyenler ve ustalar ile son teknoloji rn test cihazlar?n?n tespitleri raporlan?r. Yan?lma pay? s?f?ra yak?nd?r.
 

Tm testlerin ve kontrollerin sonular? ayr?nt?l? biimde bilgisayarda olu?turulan teknik verilerle birlikte rapor haline getirilir. Ara iin profesyonel ikinci el ekspertiz raporu dzenlenir. Ara sahibi, onar?m ya da bak?m gerektiren konularda uzmanlar?m?z taraf?ndan bilgilendirilir.
 

OTORAPOR, sizi kendi evinizdeymi? gibi a??rlar, alaca??n?z arabay? kendine al?yormu? gibi inceler. Paran?z? ve zaman?n?z? korur.

 

EKSPERT?Z PAKETLER?M?Z

Kaporta - Boya Ekspertizi

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili)

Motor - Mekanik Ekspertizi

Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama

Temel Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili)

Temel Plus Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili)

Silver Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, OBD Beyin Testi, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili)

Silver Plus Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, OBD Beyin Testi, Dyno Test, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili)

Gold Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, OBD Beyin Testi, ? - D?? Ekspertiz, Fren Sspansiyon Test, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili)

Gold Plus Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, OBD Beyin Testi, Dyno Test, ? - D?? Ekspertiz, Fren Sspansiyon Test, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili) (1 ay / 1.000 km Motor - Mekanik Garantili)

Tv Saarland Garantili Paket

Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz, Motor Ekspertiz, Mekanik Ekspertiz, Tramer Hasar Kayd? Sorgulama (1 y?l / 1.000 km Kaporta - Boya Garantili) (3 ay / 5.000 km Motor - Mekanik Garantili)

PARTNERLER?M?Z / REFERANSLARIMIZ
 • Wowwo
 • Tvsaarland
 • Toyota
 • Sakarya niversitesi
 • Ototrink
 • ikincielotomobilim.com
 • Trk Metal Sendikas?
 • Manheim
 • ?kinciyeni
 • Autorola
 • xChange
 • Tur Assist
 • OTOSOR
 • Enkar Sigorta
 • Garaj Sepeti
 • Bibip.com
 • Tasit.com
 • Oto Merkezi
 • Remo Assist
 • Maxassist
 • Amerikan Sigorta
 • VakifBank
 • AutoClub
 • elik Motor Filo
 • Garenta
 • Wrth
 • Google
 • Arabam.com
 • Otonet
 • Tamirteklif
 • Koluman
 • iLab Holding
 • Sigortam.net
 • Kariyer.net
 • ?stanbul Ticaret Odas?
 • ?zmir Ticaret Odas?
 • Bursa Ticaret Odas?
 • Ankara Ticaret Odas?
 • Eksperya